Muzeum Sportu i Turystyki

Budynek Muzeum powstał w latach 1932-36, dzięki inspiracji mieszkańców Krummhubel – Karpacza, z przeznaczeniem na Muzeum Regionalne. Funkcjonowało ono do 1946 r., po czym zostało zlikwidowane. Na początku lat siedemdziesiątych powstała w Karpaczu idea utworzenia Muzeum Sportu i Turystyki. Otwarcie Muzeum Sportu i Turystyki Regionu Karkonoszy w Karpaczu, jako filii Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie nastąpiło w 1974 r. Zbiory Muzeum składają się z eksponatów własnych od osób prywatnych, darów i przekazów oraz depozytów innych, lokalnych muzeów.

Do ciekawostek Muzeum można zaliczyć uwidocznioną z lewej strony przed wejściem głównym specjalnie wykonaną podmurówkę. W cokole budynku umieszczono skały występujące na terenie całych Sudetów. Tworzą one przekrój panoramiczny warstwy geologicznej tych gór. Każdy wmurowany tam kamień jest inny. Można zobaczyć między innymi granit, bazalt, piaskowiec, łupek łuszczykowaty, zieleniak, wapń krystaliczny, kwarc gnejs, margiel czy kamień hornfels – znajdujący się pod ścisłą ochroną, a także charakterystyczny dla budowy geologicznej Śnieżki. Wokół Muzeum utworzono alpinarium.

Panorama Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu z lotu ptaka

Ekspozycja stała prezentuje niezwykle ciekawą kolekcję nart, począwszy od nart XIX-wiecznych, po lata pięćdziesiąte XX w. Są też sanie rogate, tak charakterystyczne dla tego regionu za czasów niemieckich, sanki wypoczynkowo-wyścigowe, unikalny bobslej z przełomu XIX/XX w., skeletony, skiboby itp. Absolutnie unikalna jest kolekcja związana z laborantami karkonoskimi. Są tu kotły z ziołami, flakoniki, korzeń mandragory, wykaz leków, certyfikat laboranta. W części przyrodniczej zadziwia unikalna panorama Karkonoszy (5 m na 2 m), ptaki i zwierzęta tych gór, jak również ciekawostka – dwugłowe cielę – urodzone niegdyś na tych terenach. W Muzeum często prezentowane są też ekspozycje czasowe, związane tematycznie z programem działalności Muzeum, np. “Karkonosze zimą”, “Karkonosze w dawnej grafice”, “Plakat olimpijski”, “Liczyrzepa władca Karkonoszy” czy “Polacy w Karkonoszach”. Zobaczyć można tutaj także najcenniejsze pamiątki związane z Tadeuszem Różewiczem: Nagroda Nike – polska nagroda literacka i wiele innych, jak rękopisy i utwory tego poety związane z Karkonoszami. Czasem, kiedy poeta odwiedza Karpacz, spotkać go można właśnie najczęściej w alpinarium – jego ulubionym miejscu, skąd roztacza się wspaniały widok na wschodnie Karkonosze.

Więcej o: Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu.